Dotazníkové šetrenie

Prispejte aj vy k výskumu identifikácie infografiky v kartografii vyplněním nasledujúceho dotazníka

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443