Grafika

výběr realizovaných projektů z oblasti grafického designu
Snažím se vytvářet poutavě graficky zpracované (nejen) propagační materiály všeho druhu, navrhuji kompletní vizuální styly, zalamuji a vizuálně zpracovávám publikace v tištěné i digitální podobě

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443