Nástroje a metódy vhodné k tvorbe infografík

Moderné trendy nastavujú vysoký štandard estetickosti dotýkajúcich sa všetkých oblastí grafického designu, do ktorých dátová vizualizácia rozhodne patrí. Existuje široká škála dátových vizualizácií a ešte širšia paleta možností grafického designu ako tieto elementy vizuálne znázorniť. Čím viac je výtvarné znázornenie pútavejšie, tým je informácia efektívnejšie predaná. Pomáha zvýšiť pozornosť čitateľa, podporuje jeho porozumenie a motiváciu venovať sa danej problematike v hlbšom meradle.

Nižšie uvedené nástroje patria k najpoužívanejším u svetových tvorcov infografík a dátových vizualizácii. Špeciálne pre kartografov bol v rámci bakalárskej práce Jakuba Šutty vytvorený manuál s návodmi, ako tvoriť priestorovo orientované infografiky. 


Obecný prehľad nástrojov

O vzrastajúcej popularite vizuálneho prezentácie dát svedčí aj narastajúce množstvo spôsobov, ako dáta vizualizovať. Medzi pevné stálice pre tvorbu grafov a diagramov postavených na platformách R (ggplot, RStudio), Microsoft (Excel, PowerPoint, PowerBI) alebo Tableau, vnikajú nové prostredia kde je možné dátové vizualizácie vytvárať. V období medzi rokmi 2019-2022 je viditeľný nárast využívania najmä softwaru Figma a Google Sheets, Naväčší úpadok je viditeľný u využitia R, Python a D3.js (Data Visualization State of the Industry Survey, 2022).

Predstavené nástroje môžeme zaradiť do kategórie, ktorú možno nazvať ako poloautomatická tvorba dátových vizualizácií. Sú v nich implementované kódy, skripty či šablóny, ktoré je možno využiť pre jednoduchú tvorbu vizualizácia pomocou vlastných dát. Medzi tie najpopulárnejšie nástroje, ktoré umožňujú tvorbu vizualizácii z prázdneho plátna, patrí celá kolekcia grafických programov, predovšetkým vektorovo orientovaných. Jedná sa najmä nástroje z balíčka Adobe Creative Cloud (Adobe Illustrator, Adobe Aftereffect), prípadne GIMP, alebo ich open-source alternatíva Inkscape.

Manuál k tvorbe priestorovo orientovanej infografiky

V rámci bakalárskej práce Jakub Šutta (2022) pod vedením Jakuba Koníčka zostavil prehľadný návod na tvorbu priestorovo orientovanej infografiky. Návod agreguje poznatky z praktickej tvorby máp v infografickom prevedení a na praktických príkladoch ich predstavuje v ilustratívnej podobe.

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443