Trénovacia množina máp a infografík

Rozšírená trénovacia množina 25 máp a 25 infografík vstupujúca do klasifikácie v rámci softwaru Orange

Mapy

mapa_1

mapa_2

mapa_3

mapa_4

mapa_5

mapa_6

mapa_7

mapa_8

mapa_9

mapa_10

mapa_11

mapa_12

mapa_13

mapa_14

mapa_15

mapa_16

mapa_17

mapa_18

mapa_19

mapa_20

mapa_21

mapa_22

mapa_23

mapa_24

mapa_25

Infografiky

infografika_1

infografika_2

infografika_3

infografika_4

infografika_5

infografika_6

infografika_7

infografika_8

infografika_9

infografika_10

infografika_11

infografika_12

infografika_13

infografika_14

infografika_15

infografika_16

infografika_17

infografika_18

infografika_19

infografika_20

infografika_21

infografika_22

infografika_23

infografika_24

infografika_25

Jakub Koníček
Olomouc | Nová Dubnica
IČ: 10944443